IZVJEŠTAJ SKUPŠTINE KLUBA 11.9.2016.

Z A P I S N I K

 Skupštine Hrvatskog biciklističkog kluba Drinovci

 

 

 

Dana, 11. rujna 2016. godine u Drinovcima s početkom u 18.00 sati u prostoriji na adresi Središte bb, Drinovci održana je Skupština Hrvatskog biciklističkog kluba Drinovci.

Skupštini je prisustvovalo jedanaest članova (11), čime su se stekli svi preduvjeti za valjan rad Skupštine.

 

 

Za rad Skupštine predložen je i jednoglasno usvojen slijedeći

 

 

D n e v n i    r e d

  1. Razmatranje prijedloga o organizaciji 3. kola MTB lige Hercegovine.
  2. Financijski izvještaj
  3. Transakcija novca za humanitarnu pomoć obitelji Spajić
  4. Promjena bankovnog vodstva
  5. Uvođenje godišnjih članarina

 

 

 

Točka 1.

 

Nazočnim članovima Robert Glavaš podnio je i obrazložio prijedlog za organizaciju 3. kola MTB lige Hercegovine. Datum organizacije biciklističke utrke usvojen je za 2.10.2016. godine, a u slučaju lošeg vremena može se promijeniti. Donesena je odluka da se napravi ručak i piće za sve nazočne.

 

Točka 2.

 

Nazočnim članovima Robert Glavaš podnio je i obrazložio financijski izvještaj prethodnih donacija klubu, utrošak novca u prethodnom poslovanju kluba, te novčana sredstva potrebna za daljnji rad kluba, kao i daljnje organizacije.

 

Točka 3.

 

Nakon financijskoga izvještaja te odvojenih novčanih sredstava za daljnji rad kluba. Humanitarnom akcijom koja je provedena na biciklijadi u organizaciji kluba, 4.9.2016. godine, prikupljena su novčana sredstva u visini 16.000 KM, te će biti darovana za humanitarnu pomoć obitelji Spajić.

 

Točka 4.

 

Ustanovljeno je da bankovno vodstvo više neće vršiti Zvonimir Glavaš i Mario Akmadžić, na njihovo mjesto dolazi član Upravnog odbora Damir Majić i član kluba Tihomir Nuić. Robert Glavaš kao predsjednik kluba, ostaje na funkciji trećeg člana bankovnog vodstva.

 

Točka 5.

Donesena je odluka, članovima kluba postaju svi oni koji popune pristupnicu. Za pravo glasa u klubu imaju samo oni članovi koji su izvršili uplatu članarine. Visina članarine iznositi će 50 KM za sve uposlene osobe, 20 KM za sve neuposlene osobe, 10 KM za učenike, studente te pripadnice nježnijeg spola. Djeca uzrasta osnovne škole oslobođena su plaćanja članarine, ali nemaju pravo glasa u klubu. Članarina traje jednu godinu, od dana uplate.

 

 

Skupština je završila s radom u 19.30 sati.

Broj: 01/16

Drinovci, 11. rujna 2016. godine

 

Predsjednik Skupštine:                                   M.B.                                            Zapisničar:

 

  ___________________                                                                                  _________________

    Robert Glavaš                                                                                            Zvonimir Glavaš